Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika verksamheter och tekniker där man använder samtal för att ge råd eller behandla olika sorters problem. Samtalsterapi kan vara mycket effektivt och många har fått hjälp och får hjälp av det för att komma vidare från jobbiga situationer.

Orsakerna till att man behöver gå i terapi kan variera mycket. Det kan vara oro, ångest, nedstämdhet, sorg, problem med relationer, fobier, personlig utveckling, sömnproblem eller att man står inför livsavgörande beslut. Alla behöver någon gång stöd och hjälp utifrån och det är modigt och starkt att söka den hjälpen.

Den metoden jag använder mig av grundar sig på Hjälpande Samtal där man tillsammans går igenom problemet och situationen, kommer fram till olika lösningar och alternativ och tillsammans gör en handlingsplan för att nå klientens mål. Jag är med och stöttar hela vägen.

En session är 45 minuter och hur många gånger man behöver samtala varierar från person och situation. Det kommer vi fram till tillsammans.

För mig är det viktigt att klienten alltid känner sig trygg och som terapeut har jag givetvis tystnadsplikt.

Så vänta inte med din chans till att få må bättre. Skriv ett meddelande till mig så förklarar jag mer och så bokar vi in en tid snart! Jag svarar inom 24 timmar.